Sau 10 năm đổi mới thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, nước ta đã thu được nhiều thành quả quan trọng: thu nhập bình quân đầu người tăng, mức sống của dân cư tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, tỷ lệ lạm phát giảm và ở...
Cải thiện mối liên hệ nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên Để có thể xây dựng một chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tế, các trường nên có sự đóng góp của doanh nghiệp hoặc các chuyên gia trong các công ty, tập đoàn lớn để góp ý xây dựng giáo trình, nội dung chương...
Sự gia tăng dân số, lao động ở Việt Nam là yêu cầu bức xúc phải phát triển xuất khẩu lao động. Sự phát triển dân số, lao động đối với Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề kinh tế, xã hội phức tạp và gay gắt chẳng những trong giai đoạn hiện nay mà...
Lập kế hoạch du học là làm gì?
Du học là cả một quá trình và hành trình gắn liền giữa suy nghĩ và hành động, ước mơ và thực tế. Vì thế, để thực hiện thành công giấc mơ chinh phục đỉnh cao tri thức bạn phải có kế hoạch du học càng chi tiết càng tốt. Dưới đây, là những điều cần nên có khi...
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng nhìn chung, giáo dục nước ta còn một số vấn để sau: Chất lượng giáo dục nói chung còn thấp: một mặt chưa tiếp cận được với trình độ tiên tiến trên thế giới, mặt khác chưa đáp ứng được với các ngành nghề trong xã hội. Học sinh, sinh viên...
  * Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu UNDP “Phát triển nguồn nhân lực chịu sự tác động của năm yếu tố: giáo dục và đào tạo, sức khỏe và dinh dưỡng, môi trường, việc làm và sự giải phóng con người. Trong quá trình tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực, những nhân tố này...
Tự tin trong khi phỏng vấn         Hầu hết các giám khảo đều cho rằng, họ chỉ cần trong 5 phút nhìn thấy người đi phỏng vấn là họ có thể thấy được đối phương có phù hợp với công việc này hay là không. Dưới đây là mấy cách giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua 5 phút đầy kịch tính...
  Trong thời gian qua, đặc biệt khi nước ta mở cửa hội nhập vào xu thế toàn cầu hoá , thị trường lao động đã diễn ra sôi nổi, phong phú, đa dạng. Điều nầy thể hiện rõ nét qua thực trạng việc làm nước ta. Tính đến năm 2008, Việt Nam có trên 46 triệu lao động. Mỗi...
1) CÁC GIẤY TỜ YÊU CẦU 2) LÊ PHÍ XỬ LÝ (KHÔNG HOÀN LẠI) 3) CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN 1) Các giấy tơ yêu cầu (tất cả các mẫu đơn phải được điền và ký tên đầy đủ): "Đơn xin thị thực nhập cảnh du học" mẫu đơn IMM 1294; Đương đơn phải liệt kê tất cả các thành viên...
Nhật Bản tiếp tục rót 5 tỷ USD vào Bình Dương
Qua 43 năm hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản (21-9-1973), Nhật Bản đã góp phần trong việc phát triển nền kinh tế bằng cách tạo ra nhiều việc làm. Bình Dương là một trong hai tỉnh thành thu hút vốn đầu tư của Nhật Bản nhiều nhất cả nước (sau tỉnh Thanh Hóa). Nhờ...

Chương trình giáo dục stem Đâu là điểm khác biệt so...

Hiện nay xu hướng giáo dục hiện đại là sử dụng những chương trình học stem. Vậy hình thức học này có những điểm...