Những đặc trưng chủ yếu của thị trường lao động Một là lao động không thể tách rời khỏi người cung cấp, người lao động. Đối với các loại hàng hóa thông thường, mối quan hệ giữa người bán và người  mua sẽ kết thúc khi thỏa thuận xong việc mua bán, người mua sẽ kết thúc khi thỏa thuận...
Dễ thấy rằng việc mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ không có ý nghĩa nếu như không tăng năng lực sản xuất trong nước. Vì theo một nguyên lý trong kinh doanh thương mại là nếu như khi khách hàng tới mà không có hàng cho khách thì ta sẽ mất khách vĩnh viễn. Đây là hai...
1) CÁC GIẤY TỜ YÊU CẦU 2) LÊ PHÍ XỬ LÝ (KHÔNG HOÀN LẠI) 3) CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN 1) Các giấy tơ yêu cầu (tất cả các mẫu đơn phải được điền và ký tên đầy đủ): "Đơn xin thị thực nhập cảnh du học" mẫu đơn IMM 1294; Đương đơn phải liệt kê tất cả các thành viên...
          Kết quả điều tra của 796 doanh nghiệp tại 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ cho thấy số lao động nghỉ chờ việc không sắp xếp được việc làm trong năm 2000 là 2446 người, bằng 1,09% tổng số lao động đang làm...
Các loại hình dịch vụ logistics tại Việt Nam
Logistics là quá trình lập kế hoạch, chọn phương án tối ưu để thực hiện quản lý, kiểm soát việc di chuyển và bảo quản có hiệu quả về chi phí và ngắn nhất về thời gian đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, cũng như các thông tin tương ứng từ giai đoạn tiền...
5S là một phương pháp quản lý nhà nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong một doanh nghiệp hoặc ở một đơn vị hành chính. 5S là một phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong thực tế. Từ văn phòng, nhà kho cho...
Thế mạnh của Vùng ĐNB nói chung và Đồng Nai nói riêng là phát triển các ngành kinh tế hiện nhanh bằng cách tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới, để phát huy được lợi thế này, Đồng Nai phải tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong nghiên...
Việc hình thành các Tập đoàn kinh tế ở nước ta vừa phải kết hợp các nguyên tắc của thị trường, vừa sử dụng một cách chủ động, linh hoạt các chính sách để tác động tới quá trình này. Đồng thời, Việt Nam cũng cần tham khảo cách thức quản lý các Tập đoàn kinh tế trên thế...
Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới, tương đối dễ tính và nhập khẩu đa dạng. Năm 2005, nhập khẩu hàng may mặc dệt kim vào thị trường Mỹ đạt 33, 291 tỷ USD, tăng 5,41% so với năm 2004. Trung Quốc là nước đứng đầu về xuất khẩu hàng may mặc dệt...
+ Việc cấp đất và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhóm những trường đại học trọng điểm cần có sự bao cấp của nhà nước và phải hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận hoàn toàn. + Việc dãn đại học ra ven đô để đảm bảo diện tích đất và môi trường học tập...

Chương trình giáo dục stem Đâu là điểm khác biệt so...

Hiện nay xu hướng giáo dục hiện đại là sử dụng những chương trình học stem. Vậy hình thức học này có những điểm...