Xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc

Làm thế nào để xây dựng lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc là câu hỏi được đặt ra bởi nhiều học...