Lập kế hoạch du học là làm gì?
Du học là cả một quá trình và hành trình gắn liền giữa suy nghĩ và hành động, ước mơ và thực tế. Vì thế, để thực hiện thành công giấc mơ chinh phục đỉnh cao tri thức bạn phải có kế hoạch du học càng chi tiết càng tốt. Dưới đây, là những điều cần nên có khi...
Xuất khẩu lao động hướng mạnh tới thị trường thu nhập cao. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang bắt đầu năm 2008 với hàng loạt kế hoạch đầu tư bài bản hơn nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng hơn cho thị trường lao động có thu nhập cao ở nước ngoài. Bên cạnh...
  1. Công cụ kinh tế trực tiếp   Vì con người ai cũng muốn có tiền. để tạo ra mục tiêu đó cần có công cụ kinh tế. Công cụ này chủ yếu là lương, thưởng, hoa hồng, cổ phần, phân chia lợi nhuận. Trong cơ chế thị trường các công cụ kình tế phát triển rất nhanh chóng. Sử dụng...
Những mặt hạn chế trên thị trường lao động  Chất lượng lao động còn thấp Thứ nhất về mặt sức khỏe, thể lực người lao động Việt Nam còn kém xa so với các nước trong khu vực về cân nặng, chiều cao, sức bền…           Thứ hai là chất lượng nước ta còn thấp thể hiện rõ qua trình độ văn hóa...
Các nhóm lao động nữ có trình độ khác nhau sẽ chịu nhiều tác động khác nhau: Theo lý thuyết của Hecksker-Ohlin, toàn cầu hóa sẽ làm chuyển dịch các ngành sản xuất có hàm lượng sử dụng vốn, công nghệ thấp nhưng lại đang sử dụng nhiều lao động từ các nước phát triển sang các nước đang...
Theo số liệu của Xe.com, tính từ tháng 10 năm 2012 tới tháng 8/2013, đồng Yên Nhật đã giảm 23,4% so với USD và cũng giảm 22,46% so với VND. Trong khi đó, chính sách giảm giá đồng nội tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế nhờ vào xuất khẩu của chính phủ Nhật Bản vẫn được...
Việc làm và nghề nghiệp là nguyện vọng chính đáng và luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên. Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp giải quyết việc làm cho đối tượng này. Điều này một mặt phản ánh bản chất của Nhà nước ta là...
Lao động và vốn đầu tư là hai yếu tố nguồn lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Vốn đầu tư giúp bù đắp tài sản cố định, đảm bảo yêu cầu mở rộng quy mô, dung lượng của nền kinh tế và yêu cầu cải tiến, hiện đại hoá phù hợp với yêu cầu của sự phát...
Chế độ này bắt đầu từ thời đại Minh Trị thế kỷ XIX, sau Đại chiến thế giới lần thứ hai thì được phổ biến và ứng dụng toàn diện, hiện nay là một loại tập quán xã hội, tuy nhiên chế độ này hoàn toàn không do luật pháp quốc gia quy định. Chế độ tuyển dụng suốt...
Vấn đề việc làm vốn là một vấn đề phực tạp, đặc biệt là vấn đề việc làm cho lực lượng lao động trẻ, bởi lực lượng lao động trẻ có những đặc điểm riêng biệt đặc thù cho lứa tuổi lao động trẻ. Trong những năm vừa qua (2001 – 2008 ), bộ phận dân số trẻ, mà đặc...