Thị trường tiêu thụ may mặc tại Mỹ

0
542

 

Thị trường xuất khẩu: Tổng sản lượng xuất khẩu chiếm tới 90% năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Đây chính là nhân tố quan trọng quyết định đén sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, Công ty luôn tìm mọi cách để giữ vững và sản xuất có hiệu quả các đơn hàng xuất đi truyền thống như EU, Nhật Bản, và đồng thời tận dụng các nguồn hạn ngạch thuộc các loại Cat nguội cũng như các loại không hạn ngạch như comlê để phát triển mở rộng các đơn đặt hàng đi thị trường Mỹ. Tuy nhiên, việc xuất khẩu sang thị trường Nhật gặp nhiều khó khăn. Năm 2004, Công ty đã phát triển được 2 xưởng sản xuất comlê, trong năm 2005 thị trường mặt hàng nay phát triển tốt, hoạt động có hiệu quả.

Dự đoán trước khó khăn, hạn chế về hạn ngạch sơ mi xuất vào thị trường Mỹ trong những tháng cuối năm 2005, lãnh đạo công ty đã kip thời chỉ đạo tăng cường các đơn hàng sang thị trường EU, Canada và các nước không hạn ngạch khác đảm bảo đủ việc làm cho trên 7000 lao động.

Thị trường trong nước: Công ty cũng đặc biệt coi trọng thị trường này, củng cố và phát triển mạnh mẽ hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở các thành phố lớn, luôn luôn nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng để đưa ra những sản phẩm được ưa chuộng nhất, tăng cường quảng bá xây dựng thương hiệu.

Kênh phân phối

Đối với các sản phẩm gia công xuất khẩu và FOB, công ty sản xuất theo các hợp đồng ký trước và xuất sản phẩm cho khách hàng. Còn đối với thị trường trong nước, sản phẩm được phân phối chủ yếu theo kênh bán hàng trực tiếp và bán hàng qua các đại lý.

Hệ thống kênh phân phối của công ty hiện nay đang áp dụng ba loại kênh:

         Kênh 1 là kênh đem lại tỷ lệ doanh thu lớn nhất, với hệ thống cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc đã đem về 50% doanh thu trong tổng doanh thu trên thị trường nội địa của công ty.

– Kênh 2 chiếm khoảng 40% doanh thu trong tổng doanh thu của Công ty trên thị trường nội địa bao gồm 62 đại lý trên toàn quốc, tập trung chính ở khu vực miền Bắc gồm 54 đại lý.

– Kênh 3 ít phổ biến nhất, khách hàng của loại kênh này thường là người tiêu dùng là các tổ chức, doanh nghiệp. Đây là cơ quan, tổ chức thường đặt hàng may đồng phục công nhân viên với số lượng lớn. Tỷ lệ doanh thu mà kênh này đem lại khoảng 10%. Trong thực tế, sản phẩm chủ yếu của kênh này là đồng phục ngành hoặc các đoàn thể như: Bảo hộ lao động ngành Điện lực, Lắp máy (LILAMA), Hàng không Việt nam (HKVN), Thanh niên Việt nam (TNVN), Công an, Y tế..