Môi trường – Vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm tại Bắc Ninh

0
878

Một trong các vấn đề bất cập của tỉnh Bắc Ninh hiện nay làm ảnh hưởng đến vấn đề việc làm tại Bắc Ninh đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường của các KCN. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm của các KCN trên địa bàn tỉnh nhà nước cần thực hiện một số giải pháp cơ bản dưới đây:

– Thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa ô nhiễm; xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra môi trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế bảo vệ môi trường đối với các Khu công nghiệp.

 – Yêu cầu các Bộ phối hợp soạn thảo trình Chính phủ phê duyệt quy chế BVMT cho các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

– Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phải xử lý chất thảI đạt tiêu chuẩn quy định. Khuyến khích các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp áp dụng công nghệ sạch và thân thiện với môi trường.

– Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải công nghiệp và xây dựng Trạm xử lý nước thải, bãI xử lý chất thảI rắn.

– Tăng cướng và huy động các đơn vị chó cức năng thu gom, xử lý các loại chất thảI sinh hoạt trong các Khu công nghiệp. Đảm bảo quy trình quản lý chất thảI công nghiệp nguy hại từ khâu thu gom đến khâu xử lý đímg trình tự Nhà nước quy định.

– Phát động và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường để giám sát các hành vi gây ô nhiễm môi trường phát sinh từ các Khu công nghiệp.

– Tuyên truyền, cổ động cộng đồng ủng hộ các thương phẩm đã được dán nhãn sinh tháI, các sản phẩm được sản xuất theo quy trình được cấp giấy phép môi trường, chứng chỉ ISO 14.001 hay hệ thống quản lý chất lượng môi trường Quốc tế khác.

– Hệ thống công trình xử lý nước thảI tập chung do Công ty đầu tư hạ tầng xây dựng cho Khu công nghiệp thông thường có yêu cầu vốn lớn. Đây là công trình có ý nghĩa xã hội ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh Khu Công nghiệp, cần được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư.

Để nâng cao tình hình hoạt động của các khu công nghiệp, năng suất của các xưởng sản xuất, doanh thu cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và giải quyết thực trạng việc làm tại Bắc Ninh, cần cải tiến và khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường để khu công nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Nếu bạn có nhu cầu tìm thêm kiếm thông tin việc làm tại tỉnh hãy liên hệ với Vieclambank – Công ty chuyên tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật tại Việt Nam.