Mô hình giảng dạy và rèn luyện môn học Kỹ năng làm việc nhóm.

0
539

Đối với bất kì một môn học về kỹ năng nào, bên cạnh việc học lý thuyết cần phải rèn luyện thường xuyên mới có thể đem lại kết quả tốt.

Trong quá trình giảng dạy môn học kỹ năng làm việc nhóm và cho sinh viên bài tập nhóm ở các môn học khác, giảng viên cần có một nguồn đề bài tập nhóm chất lượng, phù hợp với khả năng của sinh viên. Việc xây dựng một ngân hàng dữ liệu nhằm thu thập và lưu trữ những đề bài tập nhóm hay, bổ ích trong thời gian dài sẽ đáp ứng được yêu cầu này.

Nguồn đề bài tập được tổng hợp từ:

        Những đề bài tập nhóm của các giảng viên của khoa trong quá trình giảng dạy từ trước tới nay.

        Những đề bài tập nhóm được sưu tập từ các website, từ các trường khác giảng dạy về kinh tế, từ các sách tham khảo, đặc biệt là từ các sách nước ngoài.

        Những tình huồng thực tế từ phía các doanh nghiệp.

Những dữ liệu thu thập được có thể lưu trữ lại bằng văn bản hay các dạng file word, pdf… trong một phần mềm lưu trữ của khoa (giống như dạng một thư viện điện tử).

Ngoài ra, cũng nên thu thập, lưu trữ những bài tập nhóm của các sinh viên và trưng bày trên một website để các sinh viên có thể tham khảo và học hỏi cách giải quyết vấn đề của nhau.