* Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu UNDP “Phát triển nguồn nhân lực chịu sự tác động của năm yếu tố: giáo dục và đào tạo, sức khỏe và dinh dưỡng, môi trường, việc làm và sự giải phóng con người. Trong quá trình tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực, những nhân tố này...
  + Đối với hệ phổ thông: Số học sinh các cấp học của tỉnh Ninh Thuận mỗi năm tăng bình quân gần 1.000 học sinh, từ 118.357 học sinh năm học 2000 – 2001 lên 124.783 học sinh năm học 2007 – 2008; riêng cấp trung học thì tăng cho cả hai cấp học, năm học 2000 -...
Cơ hội nghề nghiệp Do gia đình đã bỏ nhiều tiền bạc và bản thân học sinh phải đầu tư rất nhiều công sức, nên các em đều kỳ vọng có được việc làm với thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. Mức độ ảnh hưởng của yếu tố này cũng rất mạnh đối với quyết định du học...
Gần đây, một số tổ chức(1), chuyên gia(2) quốc tế có uy tín đưa ra những phân tích, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay với một số nhận định sau: - Về mặt thuận lợi: (i) Việt Nam có quy mô dân số lớn (khoảng hơn 90 triệu dân, xếp thứ 13...
Hiện nay vùng ĐBSCL đang đối diện với thực trạng chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật trong cơ cấu nguồn nhân lực của vùng rất thất, chỉ đạt 7,82% vào năm 2008 và đạt 8,57%...
Sự biến động của dân số có ảnh hưởng rất lớn tới quy mô của lực lượng lao động trong đó có lao động là thanh niên, ngoài ra còn ảnh hưởng tới chất lượng lao động, các vấn đề này luôn tác động tới vấn đề xã hội hiện đang rất quan tâm là việc làm. Chính...
Sưu tra lý lịch Sau khi đã trắc nghiệm và phỏng vấn sơ bộ và phỏng vấn sâu, nhà quản trị nên kiểm tra lị tất cả những điều mà ứng viên trình bày có đúng sự thật không. Ngoài ra, nhà quản trị cần tìm hiểu thêm đôi nét về ứng viên qua một người nào đó có...
Hệ thống đánh giá chất lượng ứng viên trong công tác tuyển dụng được xây dựng chủ yếu trên nền chính là cơ chế đánh giá toàn diện (cơ chế đánh giá 3600) áp dụng đối với toàn bộ các đơn vị tại FPT, do ban Quản lý chất lượng các cấp duy trì. Đối với các cán bộ...
+ Về giáo dục - đào tạo: Tiềm năng kinh tế của một đất nước phụ thuộc vào trình độ khoa học - công nghệ của đất nước đó. Trình độ khoa học - công nghệ lại phụ thuộc vào các điều kiện giáo dục. Giáo dục - đào tạo giúp cho người lao động có đủ tri thức,...
Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động không ngừng tăng lên về cả số lượng và chất lượng. Theo thông tin từ Hiệp Hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (trang thông tin điện tử - Bộ lao động - Thương binh và xã hội ngày 20/2/2008), trong năm 2007, Hiệp hội biểu dương 19 doanh nghiệp có...