Theo số liệu của Xe.com, tính từ tháng 10 năm 2012 tới tháng 8/2013, đồng Yên Nhật đã giảm 23,4% so với USD và cũng giảm 22,46% so với VND. Trong khi đó, chính sách giảm giá đồng nội tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế nhờ vào xuất khẩu của chính phủ Nhật Bản vẫn được...
Dễ thấy rằng việc mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ không có ý nghĩa nếu như không tăng năng lực sản xuất trong nước. Vì theo một nguyên lý trong kinh doanh thương mại là nếu như khi khách hàng tới mà không có hàng cho khách thì ta sẽ mất khách vĩnh viễn. Đây là hai...
Sự gia tăng dân số, lao động ở Việt Nam là yêu cầu bức xúc phải phát triển xuất khẩu lao động. Sự phát triển dân số, lao động đối với Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề kinh tế, xã hội phức tạp và gay gắt chẳng những trong giai đoạn hiện nay mà...

Cẩm nang thông tin về học phí trường quốc tế

Việc lựa chọn một trường quốc tế cho con em mình là một quyết định quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến tương...