Đề thi tiếng Anh lớp 3 dành tặng các em

0
109

Để đạt được điểm số cao trong các kì thi tiếng Anh lớp 3 thì ngoài thời gian học tại lớp các em cần giải thêm các đề kiểm tra, đề thi để có thể củng cố lại kiến thức, hệ thống lại từ vựng ngữ pháp. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các em một đề thi tiếng Anh, hỗ trợ việc học tiếng Anh lớp 3 được hiệu quả nhất nhé.

1. Vì sao cần giải thêm các đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3?

Khi các em học bất kì môn học nào, không chỉ riêng tiếng Anh thì các em đều nên có thời gian ôn tập, rèn luyện hay áp dụng các kiến thức tiếng Anh đó vào trong các hoàn cảnh cụ thể. Tiếng Anh là một môn có đặc thù riêng, nếu không được ôn tập hằng ngày thì càng em dễ quên kiến thức, do đó các em cần có thời gian thực hành. 

Thêm vào đó trong quá trình ôn tập, làm kiểm tra thì các em có thể hiểu sâu hơn các vấn đề của các điểm ngữ pháp hay các từ vựng tiếng Anh lớp 3, hạn chế sai sót khi làm bài kiểm tra hay bài thi của giáo viên.

Học tiếng Anh lớp 3 nên kết hợp giữa lý thuyết và giải bài tập

2. Đề kiểm tra chuẩn tiếng Anh lớp 3

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is ………name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.                 b. It’s a pencil.                    c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It’s a book.                 b. It’s a computer.              c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II. Write the words or number (Điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

III. Select and circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing                    B. making                C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has                      B. hasn’t                 C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair                    B. chairs                 C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling         B. cycling                C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister                  B. mother                C. father

6. What is the———- today?

A. activity                B. colour                 C. weather

7. ——— many cats do you have?

A. Why                   B. How                   C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour                 B. yellow                C. sunny

IV. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name              b. is                c. I am

2. What is ………name?

a. name              b. my               c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.           b. It’s a pencil.        c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what              b. is                c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                b. who               c. What

6. What is this?

a. It’s a book.          b. It’s a computer.      c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.               b. Yes, it is.           c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school  b. Primary Queen       c. school Queen

V. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh:

a. comp_ter          b. Li_rary

c. _encil            d. fr_end

VI. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> …………………………………..

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> …………………………………….

3. Mai/ am/ I/ .

=> …………………………………….

4. are/ How/ you /?

=> …………………………………….

5. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

………………………………………………………………………………………………….

6. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

………………………………………………………………………………………………….

7. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

………………………………………………………………………………………………….

8. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

…………………………………………………………………………………………………

VII. Trả lời câu hỏi.

1. What’s your name?

……………………………………..

2. How are you?

……………………………………..

VIII. Đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng

1. …………… many cats do you have?

A. Why           B. How            C. What

2. What’s Mai doing? – She is ………………..

A. play cycling      B. cycling          C. cycles

3. How old is your ………….? He’s thirty-four.

A. sister          B. mother          C. father

4. What is the ……………… today?

A. activity         B. colour           C. weather

Chăm chỉ giải bài tập, làm kiểm tra sẽ giúp các em tiến bộ từng ngày

3. Lời khuyên cho các em

Muốn giỏi tiếng Anh thì các em cần trải đều thời gian học, thực hành và giải trí. Nếu chưa biết cách sắp xếp thời gian như thế nào thì các em có thể nhờ bố mẹ hay anh chị để giúp đỡ mình nhé. Chủ động tạo ra một kế hoạch học tập thật cụ thể, chi tiết, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa học và chơi, giữa lý thuyết và thực hành.

Hội đồng Anh là trung tâm thích hợp để học tiếng Anh lớp 3

Ngoài ra để bổ trợ kiến thức học tiếng Anh lớp 3 một cách tốt nhất các em nên tham gia học tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh, chẳng hạn như trung tâm Anh ngữ Hội đồng Anh British Council. Đây là một trung tâm tiếng Anh dành cho thiếu nhi nổi tiếng về chất lượng đào tạo ở nước ta hiện nay. Với kinh nghiệm giảng dạy ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, chương trình học tiếng Anh thú vị vui nhộn hứa hẹn các em sẽ vừa được vui chơi vừa được học tiếng Anh vừa học cả thế giới xung quanh. Trung tâm tiếng Anh siêu thích này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các em nhé.

Bài chia sẻ về tầm quan trọng của việc ôn luyện khi học tiếng Anh lớp 3 cùng các thông tin thú vị về trung tâm tiếng Anh Hội đồng Anh mong rằng đã cung cấp các thông tin hữu ích đến với các em. Chúc các em luôn ngoan và học tốt.

>>> Tìm hiểu thêm: Ứng dụng học tiếng anh cho bé có thực sự giúp trẻ học tốt ngoại ngữ?