Các loại hình dịch vụ logistics tại Việt Nam

0
1786
Các loại hình dịch vụ logistics tại Việt Nam

Logistics là quá trình lập kế hoạch, chọn phương án tối ưu để thực hiện quản lý, kiểm soát việc di chuyển và bảo quản có hiệu quả về chi phí và ngắn nhất về thời gian đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, cũng như các thông tin tương ứng từ giai đoạn tiền sản xuất cho đến khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với cách hiểu logistics theo nghĩa rộng như vậy thì hiện nay hầu như chưa có doanh nghiệp nào của Việt Nam có thể cung cấp trọn vẹn chuỗi logistics hoàn chỉnh, mà chủ yếu các doanh nghiệp mới cung cấp một phần hay một số khâu giao nhận vận tải phục vụ cho quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa chưa có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Nói cách khác, dịch vụ logistics của các doanh nghiệp nước ta còn quá non kém và mới chỉ dừng lại ở cấp 1PL và 2PL. Hiện nay, rất nhiều người vẫn quan niệm và cho rằng hoạt động logistics là hoạt động chỉ bó hẹp trong khâu vận chuyển, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đóng gói bao bì… tức là phục vụ cho quá trình xuất nhập khẩu là chủ yếu. Ngay trong định nghĩa của luật thương mại, cũng như trong nghi định 140/2007NĐ-CP cũng thống kê các hoạt động kinh doanh như là những hoạt động kinh doanh riêng lẻ mà chưa có sự tích hợp tất cả các dịch vụ. Các dịch vụ logistics chủ yếu, bao gồm:

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;

c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;

d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Các dịch vụ 1ogistics liên quan đến vận tải, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;

c) Dịch vụ vận tải hàng không;

d) Dịch vụ vận tải đường sắt;

đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.

e) Dịch vụ vận tải đường ống.

Các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm: a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; b) Dịch vụ bưu chính; c) Dịch vụ thương mại bán buôn; d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng; đ) Các địch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Như vậy, cách hiểu logistics của Việt Nam vẫn còn hẹp. Đặc biệt là khi ở các quốc gia phát triển như Nhật Bản thì quy định dịch vụ giao hàng tại nhà, chuyển phát nhanh…là một lĩnh vực kinh doanh thuộc dịch vụ logistics thì ở nước ta vẫn xếp những ngành này thuộc ngành bưu chính viễn thông. Các dch vụ chủ yếu của các doanh nghiệp logistics Việt Nam là: dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói bao bì, lưu kho…Còn các dịch vụ khác trong chuỗi logistics mặc dù cũng có một số doanh nghiệp cung ứng nhưng số lượng không nhiều và chưa thực sự được quan tâm. Bốn loại dịch vụ chính mà doanh nghiệp logistics Việt Nam cung cấp

* Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Kể từ khi nền kinh tế nước ta mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu với nước ngoài ngày càng tăng. Điều này cũng làm cho dịch vụ giao nhận hàng hóa ngày càng phát triển và nở rộ.